Blok Ginobiliego czy szarża Melo? Co na to przepis?33.4 Krycie zawodnika posiadającego
piłkę

W kryciu zawodnika posiadającego
(trzymającego lub kozłującego) piłkę nie mają
zastosowania
elementy czasu i odległości
.

Zawodnik z piłką musi się
spodziewać, że będzie kryty i musi być przygotowany do zatrzymania się lub zmiany kierunku, kiedy
tylko przeciwnik zajmie przed nim legalną pozycję obronną, nawet jeśli nastąpi to w ułamku
sekundy
.

Kryjący zawodnik (obrońca) musi
zająć legalną pozycję obronną nie powodując zetknięcia przed zajęciem tej pozycji.

Po tym jak zawodnik broniący zajął
legalną pozycję obronną, może poruszać się w celu krycia swojego przeciwnika, ale nie
wolno mu wyciągać ramion, wystawiać barków, bioder czy nóg, aby powodując kontakt zapobiec
minięciu go przez kozłującego.

Oceniając sytuację blok/szarża
zawodnika z piłką, sędzia powinien kierować się następującymi zasadami:

• Zawodnik broniący musi zająć
legalną pozycję obronną będąc przodem do zawodnika
z piłką z obiema stopami na podłożu.

• Zawodnik broniący może
pozostawać nieruchomy, wyskoczyć pionowo albo poruszać się w bok lub do tyłu tak, aby
utrzymać legalną pozycję obronną.

• W trakcie poruszania się w celu
utrzymania legalnej pozycji obronnej jedna lub obie stopy mogą być na chwilę oderwane od
podłoża pod warunkiem, że jest to ruch w bok lub do tyłu, a nie w kierunku zawodnika
z piłką.

• Kontakt musi nastąpić w tors,
co pozwoli traktować broniącego jako pierwszego w miejscu kontaktu.

• Zawodnik, który zajął legalną
pozycję obronną może odwrócić się wewnątrz swojego
cylindra, aby zamortyzować zderzenie lub uniknąć
kontuzji.

Jeśli mają miejsce powyższe okoliczności to należy uznać, że za spowodowanie kontaktu odpowiedzialny jest zawodnik z piłką.

Buty do koszykówki – największy wybór na www.1but.pl – Zobacz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.