Rusza w Polsce liga Jr. NBA!

KATOWICE, POLSKA, 21 lipca 2021 – National Basketball Association (NBA) oraz Stowarzyszenie Projekt Basket Katowice (SPBK), organizacja specjalizująca się w młodzieżowych turniejach, zawodach i obozach koszykówki, ogłosili dziś nowe partnerstwo mające na celu utworzenia pierwszej w Polsce Ligi Jr. NBA dla chłopców i dziewcząt w wieku 11-13 lat.

„Liga Jr. NBA Projekt Basket” odbędzie się w lokalnych szkołach podstawowych i ośrodkach sportowych w miastach na terenie województwa śląskiego, opolskiego i małopolskiego; każda drużyna koedukacyjna będzie reprezentować jedną z 30 drużyn NBA i otrzyma odpowiednie stroje sportowe z logo drużyny NBA do rozgrywanych meczów.

„Jr. NBA”, to globalny program młodzieżowej koszykówki dla chłopców i dziewcząt, który uczy podstawowych umiejętności, a także podstawowych wartości – pracy zespołowej, wzajemnego szacunku, determinacji i budowy społeczności – na poziomie podstawowym, aby rozwijać i doskonalić umiejętności koszykarskie młodych zawodników, a także trenerów i rodziców. W sezonie 2019-20 NBA i jej drużyny, dzięki imprezom i klinikom fizycznie dotarły do ​​14,5 miliona młodych ludzi na całym świecie, natomiast w wydarzeniach wirtualnych i zajęciach on-line, uczestniczyło ponad 210 milionów młodych zawodników i fanów ze 118 krajów.

 

„Jest nam niezmierni miło organizować pierwszą w Polsce Ligę Jr. NBA, to dla nas wielki zaszczyt” powiedział Marcin Bulanda, Prezes Stowarzyszenia Projekt Basket. „NBA jest dla wszystkich młodych adeptów koszykówki inspiracją i marzeniem. Liczymy, że dzięki Lidze Jr. NBA zachęcimy młodzież do regularnego uprawiania koszykówki i aktywności sportowej. Wspólnie z NBA zbudujemy projekt, który wyzwoli energię sportową wśród dzieci, a dzięki wsparciu trenerów, nauczycieli i rodziców stworzymy lokalne koszykarskie społeczności i wesprzemy lokalne kluby sportowe”

Cieszymy się, że możemy współpracować ze Stowarzyszeniem Projekt Basket w celu promowania koszykówki młodzieżowej, poprzez uruchomienie pierwszej w Polsce Ligi Jr. NBA” – powiedział Neal Meyer, Wiceprezes NBA ds. Operacji Koszykarskich na Europę i Bliski Wschód. „Wspólnie zaoferujemy program, który sprzyja zdrowej rywalizacji, uczy wartości gry i tworzy środowisko do zabawy dla dzieci, jednocześnie rozwijając ich podstawowe umiejętności”.

Podobnie jak w NBA, drużyny zostaną podzielone na dwie konferencje i sześć dywizji. Liga rozpoczyna się od „Draftu Jr. NBA” i potrwa od września do marca, a osiem najlepszych drużyn z każdej konferencji zakwalifikuje się do play-offów. Dwie najlepsze drużyny z każdej konferencji spotkają się następnie w Finałach, aby wyłonić pierwszego zwycięzcę „Ligi Jr. NBA Projekt Basket”.

Aby uzyskać więcej informacji na temat „Jr. NBA Projekt Basket”, fani mogą odwiedzić jr.nba.com, polskojęzyczną stronę jr-nba.pl i stronę na Facebooku (Facebook.com/jrnbapolska), a także pobrać aplikację „NBA Coach”i śledzić Jr. NBA na Facebooku (Facebook.com/jrnba), Instagramie (@jrnba) i Twitterze (@jrnba).

O Stowarzyszeniu Projekcie Basket

Stowarzyszenie Projekt Basket jest organizacją non-profit, która popularyzuje koszykówkę wśród młodzieży szkolnej oraz integruje środowisko klubów sportowych i szkół.

Projekt Basket organizuje rozgrywki międzyszkolne, turnieje i obozy sportowe dzięki którym zachęca i motywuje chłopców i dziewczęta do rozpoczęcia regularnych treningów koszykówki; a w efekcie do rozpoczęcia kariery sportowej. Ważnym zadaniem Projektu Basket jest integracja środowiska koszykarskiego, a w szczególności trenerów i działaczy lokalnych klubów sportowych z nauczycielami WF lokalnych szkół. W działalności Stowarzyszenia bardzo duże znaczenie ma również aktywizacja rodziców, dzięki którym młodzi ludzie otrzymują niezbędne wsparcie i pomoc.

IN ENGLISH:

 

KATOWICE, POLAND, July 21, 2021 – The National Basketball Association (NBA) and Projekt Basket Association a Poland-based company specializing in youth basketball camps, competitions and tournaments, today announced a new partnership to create the first Jr. NBA basketball league in Poland for boys and girls ages 11-13.

The Jr. NBA Projekt Basket League will be held in local primary schools and sports centers in towns and cities throughout the regions of Ślaskie, Opolskie and Małopolskie, where each co-ed team will represent one of the 30 NBA teams and will receive corresponding NBA team-branded jerseys for their games.

The Jr. NBA, the league’s global youth basketball program for boys and girls, teaches the fundamental skills as well as the core values of the game – teamwork, respect, determination and community – at the grassroots level in an effort to help grow and improve the youth basketball experience for players, coaches and parents. During the 2019-20 season, the NBA and its teams reached 14.5 million youth around the world through in-person events and clinics, before transitioning to virtual programming and online youth basketball development events that generated more than 210 million views from youth players and fans in 118 countries

We are very pleased to organize the first Jr. NBA league in Poland as it is a great honor for us,” said President of Projekt Basket Association, Marcin Bulanda. “The NBA is an inspiration and a dream for all young basketball players. We hope that thanks to the Jr. NBA league, we will encourage young people to play basketball regularly and further engage in sports. In collaboration with the NBA, we will build a program that will keep children active, and with the support of coaches, teachers and parents, create local basketball communities and support local sports clubs.”

We are thrilled to partner with Projekt Basket Association to promote youth basketball development in Poland through the launch of our first Jr. NBA league in the country,” said NBA Associate Vice President of Basketball Operations, Europe and Middle East, Neal Meyer. “Together we will offer a program that fosters healthy competition, teaches the values of the game, and creates an environment for children to have fun while cultivating their fundamental skills.”

Similar to the NBA, teams will be divided into two conferences and six divisions. The league tips off with a Jr. NBA draft event and will run from September through March, with the top eight teams from each conference qualifying for the playoffs. The top two teams from each conference will then meet in the Finals to determine the first Jr. NBA Projekt Basket League champion.

For more information on the Jr. NBA Projekt Basket League, fans can visit jr.nba.com, the Polish language site jr-nba.pl and Facebook page (Jr. NBA Poland), download the Jr. NBA Coach app, and follow the Jr. NBA on Facebook (Facebook.com/jrnba), Instagram (@jrnba) and Twitter (@jrnba).

About Projekt Basket Association

The Projekt Basket Association association is a non-profit organization that popularizes basketball among schoolchildren and integrates the environment of sports clubs and schools. The Projekt Basket Association association organizes interschool games, tournaments and sports camps, thanks to which it encourages and motivates boys and girls to start regular basketball training; and, as a result, to start a sports career. An important role of the Basket Projekt Association is to integrate the basketball community, in particular coaches and representatives of local sports clubs with PE teachers from local schools. In the activities of the association, the activation of parents is also very important, thanks to whom young people receive the necessary support.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.